Cơ cấu tổ chức

08/09/2020 09:58 Số lượt xem: 137

1. Bí thư  đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Đỗ Hải Long

Năm sinh: 1969

Thực hiện công tác Đảng

Số điện thoại: 0988625498

2. Phó chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Ngô Văn Xuân

Năm sinh:1961

Phụ trách HĐND xã

Số điện thoại: 0985852769

LT