Cơ cấu tổ chức

22/05/2017 09:58 Số lượt xem: 96

1. Phó bí thư thường trực đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Đỗ Văn Tòng

Năm sinh: 1961

Thực hiện nhiệm vụ do Bí thư đảng ủy phân công; Phụ trách công tác đảng

Phụ trách chung HĐND xã

Số điện thoại: 0985801351

2. Phó chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Ngô Văn Xuân

Năm sinh:1961

Phụ trách HĐND xã

Số điện thoại: 0985852769

LT