Cơ cấu tổ chức

22/05/2017 10:09 Số lượt xem: 108

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Đỗ Hải Long

1969

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phụ trách chung UBND xã

0988625498

Dhlong.lt@bacninh.gov.vn

2

Ngô Văn Tính

1963

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã

Thực hiện nhiệm vụ chủ tịch UBND xã phân công; Phụ trách:..

0986280738

nvtinh.lt@bacninh.gov.vn

3

Vũ Huy Đạt

1964

Đảng ủy viên, Cán bộ Kế toán xã

Chuyên môn

0963130636

vhdat.lt@bacninh.gov.vn

 

         

 

5

Vũ Văn Tiếu

1970

Cán bộ Tư pháp phụ trách PCHT BCH QS

 

0976902475

vvtieu.lt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1982

Cán bộ Văn hóa xã hội

Văn hóa xã hội

0988957929

nthhanh.lt@bacninh.gov.vn

7

Khúc Xuân Vinh

1962

Cán bộ Tư pháp – hộ tịch

Tư pháp

0976743678

kxvinh.lt@bacninh.gov.vn

8

Đỗ Thị Tâm

1983

Đảng ủy viên, Cán bộ Văn phòng Thống kê

Chuyên môn

0989752785

dttam.lt@bacninh.gov.vn

9

Vũ Bá Nhận

1979

Cán bộ địa chính – xây dựng

Chuyên môn

0983296336

vbnhan.lt@bacninh.gov.vn

 

           

11

Nguyễn Đức Phước

1981

Đảng ủy viên, CH Trưởng BCH Quân sự xã

 

0988113090

 

12

Vũ Bá Khởi

1988

Cán bộ Tư pháp phụ trách Phó Công an xã

Chuyên môn

0985363396

vbkhoi.lt@bacninh.gov.vn

13

Vũ Ngọc Ninh

1975

Phó Công an xã

 

0976049935

 

14

Đỗ Khắc Sỹ

1967

Chủ tịch Hội CCB xã

 

0986892576

 

15

Đỗ Văn Trường

1976

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã

 

0986895539

 

16

Nguyễn Thị Thìn

1965

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

 

01666067219

 

17

Nguyễn Đăng Hiệp

1963

Đảng ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ xã

 

01685778107

 

18

Vũ Huy Thật

1983

Bí thư Đoàn thanh niên

 

0982420559

 

19

Vũ Ngọc Hòa

1955

Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã

 

0987132492

 

LT