Cơ cấu tổ chức

22/05/2017 10:09 Số lượt xem: 114

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Vũ Văn Tuấn

1974

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phụ trách chung UBND xã

 

vvtuan.lt@bacninh.gov.vn

2

Ngô Văn Tính

1963

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã

Thực hiện nhiệm vụ chủ tịch UBND xã phân công; Phụ trách:..

0986280738

nvtinh.lt@bacninh.gov.vn

3

Vũ Huy Đạt

1964

Đảng ủy viên, Cán bộ Kế toán xã

Chuyên môn

0963130636

vhdat.lt@bacninh.gov.vn

4

Vũ Văn Tiếu

1970

Cán bộ Tư pháp phụ trách PCHT BCH QS

Chuyên môn

0976902475

vvtieu.lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1982

Cán bộ Văn phong thống kê

Chuyên môn

0988957929

nthhanh.lt@bacninh.gov.vn

6

Khúc Xuân Vinh

1962

Cán bộ Tư pháp – hộ tịch

Tư pháp

0976743678

kxvinh.lt@bacninh.gov.vn

7

Đỗ Thị Tâm

1983

Đảng ủy viên, CT hội lien hiệp phụ nữ

Chuyên môn

0989752785

dttam.lt@bacninh.gov.vn

8

Vũ Bá Nhận

1979

Cán bộ địa chính – xây dựng

Chuyên môn

0983296336

vbnhan.lt@bacninh.gov.vn

9

           

10

Vũ Bá Khởi

1988

CHT Ban CHQS xã

Chuyên môn

0985363396

vbkhoi.lt@bacninh.gov.vn

11

Ngô Xuân Minh

1986

Bí Thư Đoàn TNCS HCM

Chuyên môn

 

Nxminh.lt@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Hoàng Anh

1981

Đảng ủy viên, Trưởng công an xã

Chuyên môn

 

 

13

Đỗ Khắc Sỹ

1967

Chủ tịch Hội CCB xã

Chuyên môn

0986892576

dksy.lt@bacninh.gov.vn

14

Đỗ Văn Trường

1976

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã

Chuyên môn

0986895539

dvtruong.lt@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn Đăng Hiệp

1963

Đảng ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ xã

Chuyên môn

0385778107

ndhiep.lt@bacninh.gov.vn

16

Vũ Huy Thật

1983

Văn phòng thống kê

Chuyên môn

0982420559

vhthat.lt@bacninh.gov.vn

17

Vũ Ngọc Hòa

1955

Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã

Chuyên môn

0987132492

vnghoa.lt@bacninh.gov.vn

 

LT