Di tích lịch sử văn hóa

22/05/2017 09:36 Số lượt xem: 5

Lâm Thao có:... di tích lịch sử văn hóa, trong đó:... di tích được xếp hạng Quốc gia; .. di tích được xếp hạng cấp tỉnh....

Tiêu biểu là di tích:....

Lễ hội:...

admin