Giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

08/12/2020 09:36 Số lượt xem: 38

~~

Xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn BHTN là công tác trọng tâm trong việc thực hiện chính sách BHTN, những năm qua, Trung tâm DVVL tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHTN cho lao động thất nghiệp bằng nhiều hình thức như: Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng; treo pano, phát tờ rơi; hội nghị, hội thảo; lồng ghép vào các phiên sàn giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương; phối hợp với các đoàn thể tổ chức tập huấn về chính sách BHTN cho người sử dụng lao động và người lao động để giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình…, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận và củng cố niềm tin của người lao động vào các chính sách, pháp luật BHTN, từ đó tích cực tham gia BHTN.

Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn chính sách BHTN, Trung tâm cũng quan tâm, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề với nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời, mở rộng các hình thức hỗ trợ đào tạo nghề, liên kết với các cơ sở dạy nghề có uy tín và chất lượng tổ chức hỗ trợ học nghề cho người lao động; tư vấn cho lao động thất nghiệp đủ điều kiện, sức khỏe, học vấn tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… Qua đó, đã giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHTN cho người lao động mất việc, giúp họ nhanh chóng tìm được việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong năm 2020, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 10.300 hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp BHTN. Trong đó, số người có quyết định hưởng là hơn 9.900 người; 100% người lao động đến đề nghị hưởng BHTN đều được tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin về chế độ, chính sách BHTN…

Đặc biệt, để phòng, chống dịch Covid-19, ngoài việc tổ chức tư vấn và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người lao động, Trung tâm cũng triển khai thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ BHTN qua đường bưu điện, tiếp nhận thông báo về tình trạng việc làm, tư vấn việc làm online, qua điện thoại, mạng xã hội, gmail… nhờ đó các chế độ của người lao động luôn bảo đảm. Cụ thể, trong thời điểm dịch Covid-19, Trung tâm đã thực hiện giao dịch trực tuyến đối với hơn 2.100 hồ sơ, trong đó có 290 hồ sơ được tiếp nhận qua đường bưu điện; 1.169 trường hợp tiếp nhận thông báo tình trạng việc làm qua Zalo, gmail, điện thoại…

Ngoài ra, Trung tâm đã cải cách thủ tục hành chính, thực hiện mô hình một cửa liên thông trong việc thực hiện chính sách BHTN thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, nhờ đó nâng cao tính chính xác, kịp thời trong giải quyết hồ sơ hưởng BHTN, bảo đảm phương châm 3 đúng: đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn. Người lao động đã giảm thiểu thời gian đi lại, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, thủ tục đơn giản, linh hoạt, giải quyết nhanh chóng mọi nhu cầu hợp lý của người lao động, được người lao động ghi nhận và đánh giá cao.

Lần đầu tiên đến giải quyết chính sách BHTN tại Trung tâm DVVL tỉnh, chị Bùi Thị Yến, huyện Yên Phong chia sẻ: Tôi thấy các hồ sơ, thủ tục về BHTN được cán bộ, nhân viên Trung tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện cho người lao động mất việc như chúng tôi vơi bớt khó khăn mà không mất nhiều thời gian.

Ông Đinh Văn Duyệt, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh cho biết: Với mục tiêu “Đặt việc làm của người lao động thất nghiệp lên hàng đầu”, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả giải quyết chế độ BHTN cho người lao động, đảm bảo kịp thời, chính xác và đúng quy định. Trong đó, chú trọng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chính sách BHTN đến với người lao động, người sử dụng lao động, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung khai thác, nắm bắt thông tin thị trường lao động, các cơ sở đào tạo và ngành nghề đào tạo nhằm tư vấn, giới thiệu cho người lao động thất nghiệp lựa chọn được ngành nghề phù hợp.

Với sự nỗ lực của Trung tâm DVVL tỉnh, sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, tin tưởng rằng các chính sách BHTN sẽ phát huy tối đa hiệu quả, giúp những người lao động mất việc sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập thị trường lao động, qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

T.L
 
facebook_button
twitter_button
linkedin_button

 

Sưu tầm
Nguồn: Sưu tầm