HĐND xã Lâm Thao đã tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

17/08/2020 07:41 Số lượt xem: 73

Ngày 14/8/2020 HĐND xã Lâm Thao đã tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

 

                                                                        

Ngày 14/8/2020 HĐND xã Lâm Thao đã tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

Buổi sáng kỳ họp đã được nghe:

           Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

          Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

          Báo cáo quyết toán thực hiện ngân sách xã năm 2019.

           Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách 6 tháng  đầu năm, dự toán  ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

          Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã.

          Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội.

          Thông báo của UBMTTQ xã tham  gia xây dựng giám sát chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và một số ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND xã.

          Sau khi nghe xong các báo cáo nên trên các đại biểu tham dự kỳ họp nêu ý kiến tham luận, chất vấn.

Buổi sáng kỳ họp kết thúc lúc 10h30.

Buổi chiều HĐND xã họp để làm công tác  tổ chức cán bộ.

          Miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND xã là đồng chí : Đỗ Hải Long

          Bầu chức danh Chủ tịch HĐND là: đồng chí : Đỗ Hải Long.

          Bầu chức danh chủ tịch UBND xã là: đồng chí : Vũ Văn Tuấn.

Các đại biểu đã bỏ phiếu và nhất trí cao với các chức danh đã được bầu nêu trên.

 

 

UBND xã Lâm Thao
Nguồn: UBND xã Lâm Thao