Ngọc Quan xây dựng " Làng nông thôn kiểu mẫu"

20/09/2019 08:43 Số lượt xem: 126
Sáng ngày 17/09/2019, Hội phụ nữ Tỉnh Bắc Ninh , truyền hình tỉnh - ủy Ban huyện , hội phụ nữ huyện Lương Tài , cùng lãnh đạo xã , hội phụ nữ xã . Về thăm Ngọc Quan , xây dựng mô hình Làng nông thôn mới kiểu mẫu .
Xã Lâm Thao
Nguồn: Xã Lâm Thao