Thôn Kim Thao ra mắt câu lạc bộ Quan họ thực hành, Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao và Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ.

28/07/2020 15:04 Số lượt xem: 17

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác TDTT. Cuối tháng 3-1946, Hồ Chủ tịch viết Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. 

                                                                         

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác TDTT. Cuối tháng 3-1946, Hồ Chủ tịch viết Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn thôn Kim Thao được duy trì thường xuyên và có chiều hướng phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhất là trong lứa tuổi người trung, cao tuổi, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh... Những môn thể thao được nhiều người hưởng ứng.

Ngày 25 tháng 7 năm 2020 thôn Kim Thao đã ra mắt câu lạc bộ Quan họ thực hành, Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao và Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ.

                                                                          Một số hình ảnh ra mắt của các câu  lạc bộ 

 

   

                                                                                      

                                                                     

                                                                               

Hội LHPN xã Lâm Thao
Nguồn: Hội LHPN xã Lâm Thao