Danh mục Danh mục

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

21/06/2019 21:39 Số lượt xem: 141

LĐLĐ huyện vừa ban hành hướng dẫn số 138 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Theo đó, các công đoàn cơ sở tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, 54 năm phong trào ba đảm đang. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật, các chế độ liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Vận động nữ công nhân viên chức lao động tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vai trò, phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tích cực, chủ động nắm diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ, đặc biệt quan tâm tới CNLĐ khu vực ngoài nhà nước. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao, thi nấu ắn, thi cắm hoa, tổ chức diễn đàn, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, hành hương về nguồn…… phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi “Bố là tất cả”. Tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, công nhân viên chức lao động.

Để thực hiện các nội dung trên, công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị để hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1979  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng mang nhiều ý nghĩa thiết thực./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du