Danh mục Danh mục

THÔNG TIN CHUNG

11/06/2019 08:52 Số lượt xem: 87

1.Điều kiện tự nhiên xã hội:

Minh Đạo là 1 xã của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Diện tích 5,93 km² 
Dân số (2017): hơn 7.300 người
Mật độ 1.231 người/km²

Phía bắc giáp với xã Việt Đoàn.Phía đông bắc và phía đông giáp với xã Tân Chi.Phía nam giáp với xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành) qua sông Đuống.Phía tây giáp với xã Cảnh Hưng.Phía tây bắc giáp với xã Phật Tích.

Xã Minh Đạo bao gồm 2 thôn là thôn Nghĩa Chỉ và thôn Tử Nê.

Minh Đạo là một xã thuần nông, lúa là cây lương thực chính được nhân dân trong xã trồng 2 vụ trong năm. Còn trong vụ đông, nhân dân trong xã trồng các loại cây hoa màu như lạc, ngô, đỗ tương,... để tăng thêm thu nhập.

Di tích: Đình làng Nghĩa Chỉ đã được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Với vị trí địa lý như vậy Mnh Đạo có đủ điều kiện để phát huy tiềm năng đất đai cũng như các nguồn lực khác, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, hòa nhập với nền kinh tế thị trường, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. 

2. Di tích lịch sử văn hóa


Tên di tích

Địa điểm

DT đã xếp hạng

Số quyết định

Ngày, tháng năm

 

 

Cấp TW 

Cấp tỉnh

Cấp tỉnh

 

Đình làng Nghĩa Chỉ

Thôn Nghĩa Chỉ

 

 x

2167/QĐ - UBND

20/12/2004