Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2815

Đã truy cập : 43180455

Chiều ngày 11/7 tại hội trường UBND xã Minh Tân đã tổ chức kỳ họp  thứ 8 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.