Thời tiết ngày 15/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Điều kiện tự nhiên - xã hội

12/05/2017 09:32 Số lượt xem: 0

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
Xã Minh Tân nằm ở phía Đông Nam huyện Lương Tài, cách trung tâm thị trấn Thứa khoảng 8 km.

Có vị trí địa lý: phía Bắc giáp xã Lai Hạ; phía Đông và phía Nam giáp tỉnh Hải Dương; phía Tây giáp xã Trừng Xá và xã Trung Chính.

Diện tích đất tự nhiên 591,34 ha; trong đó có 316,46 ha đất nông nghiệp.

Xã có 5 thôn: Nhât Trai, An Cường, Đạm Trai, Thận Trai, Hương Trai.

Toàn xã có 1.882 hộ với 5.784 nhân khẩu, trong đó 66,33% số hộ sản xuất nông nghiệp. 

MT