Thời tiết ngày 15/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Di tích lịch sử văn hóa

12/05/2017 09:34 Số lượt xem: 0
Di tích lịch sử văn hóa

Đình làng Đạm Trai

Thôn Đạm Trai, xã Minh Tân

Đình làng Hương Trai

Thôn Hương Trai, xã Minh Tân

 

Đình làng An Cường

Thôn An Cường, xã Minh Tân

 

Chùa Đông Nhất(Khánh Vân)

Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân

 

Chùa làng Đạm Trai

Thôn Đạm Trai, xã Minh Tân

 

Chùa Kim Quang

Thôn Hương Trai, xã Minh Tân

 

Chùa Phúc Sinh (Linh Quang )

Thôn An Cường, xã Minh Tân

 

Chùa Thiên Quang

Thôn Thận Trai, xã Minh Tân

 

 

admin
Nguồn: Cổng TTĐT huyện