Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5808

Đã truy cập : 43497430

Ngày 09 tháng 10 năm 2018 Tại Hội trường UBND xã Minh Tân Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Lương Tài phối hợp với phòng chăm sóc bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động thương binh - xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị truyền thông Luật trẻ em, các quyền của trẻ em, kỹ năng chăm sóc trẻ em, bảo vệ trẻ em tại gia đình, cộng đồng tại xã Minh Tân.