Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3949

Đã truy cập : 43712517

Trong 2 ngày 11 và 12/5, Đảng bộ xã Minh Tân đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025.