ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ MINH TÂN

20/06/2019 15:17 Số lượt xem: 73
Ngày 18/6/2019 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khu vực Lai Hạ, Minh Tân. Đại biểu HĐND xã Minh Tân tiếp xúc với cử tri xã nhà để thông báo với cử tri các nội dung tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp thứ 8 HĐND xã nắm bắt để phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng kiến nghị của cử tri. 

        Về dự Hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay có Ông Đoàn Văn Mạnh:  Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó chủ tịch TT HĐND huyện;  Ông Đỗ Danh Tiến:  Ủy viên BTV Huyện ủy - CHT Ban CHQS huyện; Các ông, bà tổ đại biểu HĐND huyện khu vực Lai Hạ, Minh Tân.

          Trong Hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Phạm Văn Tuyên: BT Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã Lai hạ - Đại biểu HĐND Huyện tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Huyện lên báo cáo trước cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa 19; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng; Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tăng trưởng về kinh tế trên một số lĩnh vực mũi nhọn; Công tác dân chủ ngày càng được quan tâm mở rộng...

(Đ/c Phạm Văn Tuyên: BT Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã Lai hạ - Đại biểu HĐND Huyện tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Huyện báo cáo tại Hội nghị)

        Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân xã Minh Tân Bà Nguyễn Thị Lừng: Phó CT HNND xã - Đại biểu HĐND Huyện lên thông báo trước cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong Hội nghị các đại biểu cũng được nghe Đại diện lãnh đạo UBND xã Minh Tân lên báo cáo trước cử tri sự điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

( Đ/c Trần Văn Xoay - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã báo cáo)

          Ý kiến của cử tri xã  Minh Tân tập trung vào các vấn đề:  Đường giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương ; Hỗ trợ đầu ra sản phẩm vụ đông; Vấn đề xử lý rác thải  nông thôn, môi trường;  Chế độ chính sách cho người cao tuổi, đặc biệt là các cụ đến tuổi chúc thọ.

         Đoàn Văn Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó chủ tịch TT HĐND huyện  tiếp thu, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm, giao văn phòng tổng hợp chuyển các cơ quan và trình HĐND các cấp xem xét, giải quyết theo quy định. Năm 2019 huyện tập trung nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là các hoạt động chào mừng 20 năm tái lập huyện đề nghị cử tri tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cùng huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu huyện đã đề ra, xây dựng quê hương Minh Tân ngày càng phát triển góp phần vào sự thắng lợi chung của huyện nhà./.

Minh Tân