Đảng bộ nhân dân xã Minh Tân chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Minh Tân lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

08/05/2020 07:50 Số lượt xem: 85

Trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nói chung; Cán bộ Đảng viên và nhân dân huyện Lương Tài nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5/1890 – 19/5/2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời nghiêm túc tổ chức thưc hiện bước đầu thành công chung tay đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid 19).

      Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XII); Thực hiện chỉ thị số 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và các quy định hướng dẫn của Trưng ương về tổ chức chính trị Đại hội đảng bộ các cấp – tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 108/KH-HU ngày 15/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài (khóa XXI) và Kế hoạch số 84 /KH-ĐU ngày 12/11/2019 của Ban chấp hành đảng bộ xã Minh Tân  (nhiệm kỳ 2020-2025). Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng bộ, xã Minh Tân long trong tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu  đảng bộ xã Minh Tân lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 vào 02 ngày 11-12/5/2020. Đại hội bắt đầu vào hồi 13h15 phút ngày 11/5/2020 tại hội trường UBND xã Minh Tân.

        Đây là một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ mở rộng lớn trong toàn đảng, trong đời sống chính trị nhân dân. Đại hội đánh giá những kết quả, thành tựu đạt được trên tất cả các mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng quân sự địa phương trogn nhiệm kỳ qua 2015-2020. Đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn ại, hạn chế để khắc phục cho nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo.

       Trong nhiệm kỳ 2015-2020 với truyền thống cách mạng, sự đoàn kết toàn đảng và nhân dân xã minh tân luôn khắc phục khó khăn xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới và từng bước phát triển bền vững. Kinh tế, văn hóa xã hội không ngừng phát triển, chính trị luôn ổn định, quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao về chất lượng.

          Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua 2015-2020 mỗi đại biểu về dự đại hội đại biểu đảng bộ xã Minh Tân lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 luôn là tấm gương tiêu biểu cho sự đoàn kết, trí tuệ đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Minh Tân đóng góp cho sự thành công của Đại hội, đó là mục tiêu của Đảng và nhân dân xây dựng xa Minh Tân ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh./.

Minh Tân