Đảng bộ xã Minh Tân Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025

13/05/2020 08:13 Số lượt xem: 189

Trong 2 ngày 11 và 12/5, Đảng bộ xã Minh Tân đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025.

        Đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, TTHĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong tổ công tác của tỉnh, huyện; cùng dự có 170 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 291 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

(Lãnh đạo huyện tặng hóa chúc mừng Đại hội)

   Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Minh Tân đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần 22, đạt nhiều kết quả nổi bật: Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,4% triệu đồng/ người/ năm, đạt 160,6% so với chỉ tiêu Đại hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,64%. Có 94% số hộ đạt gia đình văn hóa, 3/5 thôn được công nhận làng văn hóa 5 năm liền. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện. Hàng năm, có 85% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân từ (7 – 8)%. Thu nhập bình quân đầu người từ 48 - 75 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,2 %; 5/5 thôn đạt làng văn hóa; 95% số hộ đạt gia đình văn hóa. Hàng năm, có từ 85% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

(Đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội)

 

         Về nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm: Đảng bộ xã Minh Tân cần tiếp tục đoàn kết đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung phát triển nông nghiệp, mở rộng các vùng chuyên canh cây mầu, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp; từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế gắn với công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đổi mới hoạt động MTTQ và các đoàn thể, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống…

           Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Tân thành công tốt đẹp, đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Tân khóa mới).

 

                                                                                 

 

 

 

Minh Tân