Kỳ họp thứ 8, HĐND xã Minh Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021

17/07/2019 08:58 Số lượt xem: 81
Chiều ngày 11/7 tại hội trường UBND xã Minh Tân đã tổ chức kỳ họp  thứ 8 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          Về dự kỳ họp có các đồng chí Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các ngành, đoàn thể xã, Hiệu trưởng các nhà trường; Trạm trưởng y tế xã; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, trên địa bàn và các ông, bà là đại biểu HĐND xã.

Description: c1f0a7bfb27856260f69.jpg

         Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất nông sản (cà rốt) ước đạt 55 tỷ đồng, chuyển đổi cơ cấu diện tích cây trồng trên lúa tăng 141.98ha  với cùng kỳ năm 2018 .  Một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Đàn gia cầm có khoảng 12.000 con, đàn trâu 20 con;  Tổng đàn lợn là 963 con do dịch tả lợn châu phi xảy ra số lợn bị chết tiêu hủy lớn đến nay còn 450 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 53.03 ha, với tổng sản lượng ước đạt 250 tấn, giá trị thu hoạch 35 tấn đạt trên 8.7 tỷ đồng. Công tác văn hóa - thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị của nhân dân; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt. 

        Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, xã đã tập trung mọi nguồn lực thanh toán cơ bản các công trình xây dựng trên địa bàn. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 4.891.027 đồng, đạt trên 75% so với dự toán đầu năm; chi Ngân sách uớc thực hiện 3.451.252.086 đồng, đạt gần 56.2% so với dự toán đầu năm. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 157.112.642 đồng, đạt trên 85% kế hoạch giao; thu từ lệ phí trước bạ nhà đất 29.842.499 đồng (đạt 75%); các khoản thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đều đạt trên 60% ...Trong 6 tháng đầu năm UBND xã luôn luôn đảm bảo được các chế độ về con người như Tiền lương, phụ câp, trợ cấp, bảo hiểm, các hoạt động thu chi thường xuyên của các ban ngành đoàn thể luôn được đảm bảo nguồn. Mặc dù việc chi thu vẫn được đảm bảo nhưng môt số khoản giao thu chưa đạt kết quả cao như mới chỉ đạt 40% khoán giao thu thuế GTGT, điều này làm cho UBND xã gặp khó khăn trong việc định hướng các nhiệm vụ chi tiếp theo.

          Cũng tại kỳ họp, đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019, nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình chương trình giám sát của HĐND năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019, nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND-UBND.

          Tiếp đó, kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và được Lãnh đạo UBND xã trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp.

        Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 Dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;  Nghị quyết về quyết toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020.

          Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 9 HĐND xã minh Tân khóa XIX đã thành công tốt đẹp./.

Minh Tân