Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 40
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
10/TB-UBND
Danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật xã Minh TânTư pháp09/07/2020
14/TB-UBND
thông báo giới thiệu chữ ký của Chủ tịch UBND xã Minh TânLĩnh vực khác15/06/2020
02/TT-ubnd
đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 201816/01/2019
58/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm Minh Tân năm 2018Lĩnh vực khác26/04/2018
43A/KH-BCĐ
Kế hoạch kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì ATTP năm 2018Lĩnh vực khác20/04/2018
48A/QĐ-BCĐ 896
Quyết định thành lập BCĐ thực hiện chỉ thị số 07 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn xãAn ninh - Quốc phòng12/04/2018
48B/QĐ-TCT
Quyết định thành lập tổ công tác thực hiện chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn xãAn ninh - Quốc phòng12/04/2018
48C/KH-BCĐ
Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 07 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường triển khai xây dựng cwo sở dữ liệu Quốc GiaAn ninh - Quốc phòng12/04/2018
16/QĐ-KT
Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào nông dân giai đoạn 2012-2017Thi đua - Khen thưởng08/03/2018
72/QĐ-UBND
Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018Lao động - Thương binh - Xã hội21/12/2017
56/QĐ-UBND
Quyết định kiện toàn BCĐ "TDĐKXDĐSVH" và bình xét các danh hiệu văn hóa 2017Văn hoá - Thể thao - Du lịch24/10/2017
11/KH-UBND
Kế hoạch bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa năm 2017Văn hoá - Thể thao - Du lịch24/10/2017
30/BC-UBND
Báo cáo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn17/10/2017
29/BC-UBND
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ tháng 1 năm 2017 đến nayTư pháp13/10/2017
27/BC-UBND
Báo cáo ứng dụng Công nghệ thông tin ở cơ quanCông nghệ-Thông tin-Truyền thông09/10/2017
23/CV-HĐCS
Đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTgLao động - Thương binh - Xã hội09/10/2017
25/BC-UBND
Báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Minh Tân từ t1/2016 đến 30/6/2017Tư pháp05/10/2017
50/QĐ-UBND
Quyết định tuyển dụng tổ viên dân phòng thôn Thận Trai đối với đ/c Ngô Thanh ThuấnAn ninh - Quốc phòng04/10/2017
49/QĐ-UBND
Quyết định tuyển dụng công an viên thôn An Cường đối với đ/c Vũ Gia ThaoAn ninh - Quốc phòng04/10/2017
48/QĐ-UBND
Quyết định thôi làm dân phòng thôn Thận Trai đối với đ/c Nguyễn Văn PhongAn ninh - Quốc phòng04/10/2017
44A/QĐ-UBND
Quyết định thôi làm công an viên thôn An CườngAn ninh - Quốc phòng04/10/2017
34/TTr-UBND
Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, dự án Trường THMTXây dựng cơ bản04/10/2017
33/TTr-UBND
Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trường THMT, hạng mục sữa chữa nhà lớp học 12 phòngXây dựng cơ bản04/10/2017
32/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục đường GTNT xã Minh TânXây dựng cơ bản04/10/2017
31/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị khảo sát địa điểm lập dự án đấu giá QSDĐ tạo vốn XDCS hạ tầng xã Minh TânĐất đai04/10/2017
Số dòng / trangTrang 1/2|<<12>>|