Mỹ Hương

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương 2019.

 

Trong 2 ngày 24 và 25/10, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Lương Tài chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương năm 2019, cuộc diễn tập mang mật danh DT 19. Dự có đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập DT 19 huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Huyện, Phó Trưởng Ban diễn tập DT19 huyện; dự còn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ đạo diễn, Tổ đảm bảo diễn tập huyện và các thành phần tham gia diễn tập của xã Mỹ Hương; lãnh đạo xã Lâm Thao – đơn vị chuẩn bị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ.

 Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương, đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập DT 19 huyện yêu cầu các thành phần diễn tập phải quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, tổ chức diễn tập phù hợp sát với địa phương; tổ chức diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ,khoa học; quá trình diễn tập phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát đúng với điều kiện thực tế, phải đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị và tài sản của nhân dân trong khu vực diễn tập.

Với phương châm “diễn theo đạo” cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ mang mật danh DT 19 tại xã Mỹ Hương qua 3 giai đoạn: Chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Quá trình diễn tập đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; trong đó thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các bộ phận tham mưu, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể địa phương. Các thành phần tham gia diễn tập tiến hành đầy đủ thứ tự các bước trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các tình huống. Các cuộc họp của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Hội nghị của UBND xã đạt chất lượng cao; trong xử trí tình huống đã đánh giá, nhận định đưa ra quyết tâm xử trí các tình huống phù hợp; vận dụng tốt cơ chế trong Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”. Đặc biệt là trong 3 phần thực binh: Trung đội Dân quân cơ động xã phối hợp với Công an xã bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn. Tổ chức lớp học thời chiến. Trung đội dân quân cơ động chiến đấu bảo vệ làng đã cơ bản thực hiện được nội dung theo ý định diễn tập. Tổ chức chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, hàng động dứt khoát, biết vận dụng kỹ thuật, chiến thuật trong thực hành chiến đấu và xử trí các tình huống.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương đã thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị; thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, àn toàn, tiết kiệm”

Phát biểu kết luận cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Mỹ Hương năm 2019,. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phó Trưởng Ban diễn tập DT19 huyện ghi nhận và biểu dương kết quả cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Mỹ Hương năm 2019, đã đảm bảo an toàn về người và vũ khí tham gia diễn tập; đánh giá đơn vị Mỹ Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập DT 19; yêu cầu đơn vị diễn tập thực hiện tổ các nhiệm vụ được quy định sau diễn tập.

Nhân dịp này, huyện Lương Tài đã khen thưởng cho 4 tập thể và cá nhân; UBND xã Mỹ Hương khen thưởng 8 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương năm 2019, mang mật danh DT 19.

Một số hình ảnh diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương.

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV huyện ủy, PCT thường trực phát biểu khai mạc

Đồng chí Phạm Đình Đồng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phạm Đình Đồng - Bí thư xã Mỹ Hương phát biểu

 

Mỹ Hương

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương 2019.

 

Trong 2 ngày 24 và 25/10, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Lương Tài chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương năm 2019, cuộc diễn tập mang mật danh DT 19. Dự có đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập DT 19 huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Huyện, Phó Trưởng Ban diễn tập DT19 huyện; dự còn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ đạo diễn, Tổ đảm bảo diễn tập huyện và các thành phần tham gia diễn tập của xã Mỹ Hương; lãnh đạo xã Lâm Thao – đơn vị chuẩn bị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ.

 Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương, đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập DT 19 huyện yêu cầu các thành phần diễn tập phải quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, tổ chức diễn tập phù hợp sát với địa phương; tổ chức diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ,khoa học; quá trình diễn tập phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát đúng với điều kiện thực tế, phải đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị và tài sản của nhân dân trong khu vực diễn tập.

Với phương châm “diễn theo đạo” cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ mang mật danh DT 19 tại xã Mỹ Hương qua 3 giai đoạn: Chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Quá trình diễn tập đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; trong đó thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các bộ phận tham mưu, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể địa phương. Các thành phần tham gia diễn tập tiến hành đầy đủ thứ tự các bước trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các tình huống. Các cuộc họp của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Hội nghị của UBND xã đạt chất lượng cao; trong xử trí tình huống đã đánh giá, nhận định đưa ra quyết tâm xử trí các tình huống phù hợp; vận dụng tốt cơ chế trong Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”. Đặc biệt là trong 3 phần thực binh: Trung đội Dân quân cơ động xã phối hợp với Công an xã bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn. Tổ chức lớp học thời chiến. Trung đội dân quân cơ động chiến đấu bảo vệ làng đã cơ bản thực hiện được nội dung theo ý định diễn tập. Tổ chức chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, hàng động dứt khoát, biết vận dụng kỹ thuật, chiến thuật trong thực hành chiến đấu và xử trí các tình huống.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương đã thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị; thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, àn toàn, tiết kiệm”

Phát biểu kết luận cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Mỹ Hương năm 2019,. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phó Trưởng Ban diễn tập DT19 huyện ghi nhận và biểu dương kết quả cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Mỹ Hương năm 2019, đã đảm bảo an toàn về người và vũ khí tham gia diễn tập; đánh giá đơn vị Mỹ Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập DT 19; yêu cầu đơn vị diễn tập thực hiện tổ các nhiệm vụ được quy định sau diễn tập.

Nhân dịp này, huyện Lương Tài đã khen thưởng cho 4 tập thể và cá nhân; UBND xã Mỹ Hương khen thưởng 8 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương năm 2019, mang mật danh DT 19.

Một số hình ảnh diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Hương.

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV huyện ủy, PCT thường trực phát biểu khai mạc

Đồng chí Phạm Đình Đồng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phạm Đình Đồng - Bí thư xã Mỹ Hương phát biểu

 

Hội LHPN xã Mỹ Hương

Ra mắt mô hình làng 3 sạch thôn Nghĩa Hương

 

Hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh vì môi trường sạch”, bám sát và thực hiện chương trình công tác của hội liên hiệp phụ nữ huyện Lương Tài. Sáng 06/10 tại nhà văn hóa thôn Nghĩa Hương, hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Hương tổ chức ra mắt mô hình “Làng 3 sạch” thôn Nghĩa Hương và tặng bảo hiểm y tế cho chị em hội viên làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Dự có các đồng chí lãnh đạo thường vụ hội liên hiệp phụ nữ Huyện, lãnh đạo xã và các thôn trên địa bàn. Gần 100 cán bộ, hội viên chi hội phụ nữ thôn Nghĩa Hương tham gia.

Thôn Nghĩa Hương có hơn 500 hộ gia đình, việc triển khai thực hiện mô hình làng 3 sạch gồm: Sạch nhà - sạch ngõ - sạch đồng. Tập trung triển khai sâu rộng tới 100% các hộ gia đình nhằm cụ thể hoá các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, thông qua thực hiện cuộc vận động góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tập trung hướng dẫn các hộ gia đình trong thôn thực hiện cuộc vận động xây dựng "gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của xã đề ra. Tổ chức các cuộc tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm. Phát động các chiến dịch thu gom các chất thải như túi ni lông, đồ vật gia dụng.. bị vứt bỏ tại kênh mương, ngoài đồng ruộng. Phát động các chương trình làm sạch cảnh quan môi trường, trồng hoa, cây xanh tại cộng đồng  tại thôn.

Tại buổi ra mắt đã ký cam kết với đại diện một số hội viên với Chi hội phụ nữ thôn trong thực hiện các nội dung làng 3 sạch, gắn biển cam kết mô hình làng 3 sạch. Nhân dịp này Hội LHPN xã tổ chức tặng 3 thẻ BHYT cho hội viên đang tham gia trực tiếp ở các tổ vệ sinh môi trường.

Việc triển khai mo hình làng 3 sạch thôn Nghĩa Hương nhằm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới bền vững giai đoạn 2016 – 2020, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của xã.

Đặng Huề - Trưởng Đài xã Mỹ Hương

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1500

Đã truy cập : 43559351

Link liên kết Link liên kết

Những năm gần, đây công tác cải cách hành chính ở huyện Lương Tài  đã có nhiều  bước đột phá mới, hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực thi nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước đạt được những kết quả đáng nghi nhận.