Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7260

Đã truy cập : 43837132

Link liên kết Link liên kết

Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Hôm nay ngày 05/02/2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tổ chức gặp mặt chia tay tân binh lên đường nhập ngũ vào quân đội.