Điều kiện tự nhiên-xã hội

18/05/2017 14:47 Số lượt xem: 0

Mỹ Hương là xã thuần nông nằm ở phía đông của huyện Lương Tài

Diện tích tự nhiên là 531,67ha trong đó diện tích đất canh tác là 331,8 ha đến năm 2012 còn 291,5ha (giảm 40,3ha do chuyển mục đích sử dụng và dồn điền đổi thửa)

Địa hình dân cư phân bổ tương đối đều, toàn xã có 2.410 hộ và 7.356 nhân khẩu, nghề chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp.

MH