Tổng kết mô hình điểm về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân giai đoạn 2018-2019

22/08/2019 08:07 Số lượt xem: 97

        Chiều ngày 8/8 UBMTTQ xã Phù Chẩn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện mô hình điểm về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân giai đoạn 2018-2019. Các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, thị xã Từ Sơn đã về dự.

       Sau một năm thực hiện mô hình điểm về "nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân". Ban thanh tra nhân dân xã Phù Chẩn đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, Nghị quyết, cũng như quy định của địa phương đề ra cụ thể đã giám sát 6 công trình xây dựng trên địa bàn xã, giám sát các khoản thu, chi do dân đóng góp, Giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua giám sát về chất lượng công trình đều được nâng lên, thời gian thi công đảm bảo tiến độ được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

       Trong thời gian tới Ban thanh tra nhân dân xã tiếp tục tăng cường giám sát đầu tư công cộng, đẩy mạnh phối hợp công tác tuyên truyền trong tầng lớp nhân dân về Luật thanh tra, tổ chức tập huấn cho các thành viên về công tác thanh tra nhân dân để áp dụng hiệu quả vào tình hình cụ thể ở địa phương../.

Xuân Khương