Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 10:00 Số lượt xem: 30

1. Bí thư đảng ủy-Chủ tịch HĐND 

Ông: Nguyễn Văn Kiêu

Năm sinh: 1969

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0972685036

2. Phó bí thư  Đảng ủy

Ông: Nguyễn Gia Long

Năm sinh: 1970

Số điện thoại: 0989296955

 

 

PH