Cơ cấu tổ chức

15/05/2017 10:03 Số lượt xem: 34

1. Chủ tịch HĐND -Phó bí thư thường trực Đảng ủy

Ông: Nguyễn Văn Kiêu

Năm sinh: 1969

Phụ trách chung HĐND

Số điện thoại: 0972685036

2.Phó chủ tịch HĐND

Ông: Nguyễn Viết Ánh

Năm sinh: 1960

Phụ trách HĐND

Số điện thoại:0968091388

PH