Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tiến hành vào ngày 05/02/2021. Sáng ngày 22/02/2021, UBMTTQ xã Phú Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai bước 2 Bầu cử HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8060

Đã truy cập : 45301105