Phú Hòa với công tác Đền ơn đáp nghĩa

27/07/2019 07:05 Số lượt xem: 70

Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 là một ngày lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc.

         Cùng với cả nước Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019). Phú Hòa đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn, sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và Bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng. Tập trung giải quyết tốt các trường hợp còn tồn đọng về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Tổ chức vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, triển khai các hoạt động thiết thực hỗ trợ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ cho các đối tượng chính sách ốm đau nặng và tặng sổ tình nghĩa cho các đối tượng là thân nhân liệt sỹ và các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học đợt 4 lần 3.

(tặng Nhà tình nghĩa)

        Nhân dịp này UBND xã Tặng sổ tình nghĩa đợt 4 lần 3 cho các đối tượng chính sách. Tặng quà các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tu bổ, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ

          Tặng quà của UBND Tỉnh cho các đối tượng 04 đối tượng là thân nhân 02 liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mỗi xuất trị giá: 1.500.000 đ.

         Tặng qùa của UBND tỉnh cho 369 đối tượng là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.; người là đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ ( Bố, mẹ, vợ hoặc chồng;con;người có công nuôi dưỡng liệt sỹ). Đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ (Anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng) và người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học suy giảm 80% trở xuống đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mỗi xuất quà trị giá: 1.000.000đ.

         Tặng quà của Chủ tịch nước cho 04 đối tượng là thân nhân 02 liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mỗi xuất quà trị giá 400.000đ.

        Tặng qùa của Chủ tịch nước cho 369 đối tượng là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người là đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ ( Bố, mẹ, vợ hoặc chồng;con;người có công nuôi dưỡng liệt sỹ). Đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ (Anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng) và người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học suy giảm 80% trở xuống đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mỗi xuất quà trị giá: 200.000đ.

         Cùng với các hoạt đông tặng quà MTTQ, các ngành, đoàn thể xã tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia các hoạt động nhân ngày Thương binh liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động thiết thực để giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ban chấp hành đoàn thanh niên xã tổ chức tuyên truyền giáo dục, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên về tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã vào tối 26/7/2019. Đồng thời tổ chức Lễ dâng hương tại nghĩa trang và tổ chức gặp mặt, động viên, trao quà các đối tượng chính sách.

(Đ/c Đoàn Văn Mạnh: PCT TT HĐND huyện cùng lãnh đạo xã thắp nến tri ân các AHLS)

          Ngày 27/2 hàng năm phản ánh sự đánh giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những gia đình đã có người hy sinh vì Tổ Quốc. Công tác Thương binh liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng chính là thể hiện tính ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự quản lý của nhà nước. Góp phần tăng thêm tiềm lực cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường ý thức, trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc. Phát huy tinh thần "gia đình cách mạng gương mẫu" góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế.

UBND xã Phú Hòa