Phù Khê: Tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22 NQ/TW, 5 năm thực hiện NQ số 25- NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện QĐ 819 của BTV tỉnh Bắc Ninh

24/05/2018 14:28 Số lượt xem: 433

          Chiều ngày 22/5, Đảng ủy xã Phù Khê tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, ngày 02/02/2008 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên”, kết quả 5 năm thực hiện NQ số 25, ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện QĐ số 819 ngày 8/7/2013 của BTV tỉnh Bắc Ninh về ban hành “Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại với nhân dân.  Đồng chí Nguyễn Văn Toán – Phó Bí thư TT Thị ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của thị xã đã về dự.

          Về thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X), hàng năm, Đảng bộ xã đều có kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.  Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới được cấp ủy thường xuyên quan tâm. Trong 10 năm qua Đảng ủy đã cử 20 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 60 đồng chí đi học lớp sơ cấp LLCT. Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng có 57% chi bộ đạt TSVM trong đó có 14,28% chi bộ TSVM tiêu biểu, 42,87% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Đối với Nghị quyết 25, thời gian qua, cấp ủy Đảng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Phù Khê đã tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân.

          Đối với QĐ 819 của BTV tỉnh Bắc Ninh về Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo đúng quy định. 5 năm qua Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức được 12 buổi tiếp xúc cử tri thu hút trên 2 nghìn lượt đảng viên và nhân dân tham dự với 65 lượt ý kiến, kiến nghị với các nội dung như: tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo...

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toán – PBT TT Thị ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22, NQ 25 và QĐ 819 của Đảng ủy xã Phù Khê. Đ/c yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các Nghị quyết, quyết định trên, đồng thời thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên. Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết các ý kiến kiến nghị kịp thời, thỏa đáng từ đó tạo bước chuyển biến trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao./.

Xuân Khương