Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3929

Đã truy cập : 43513093

Thực hiện Nghị quyết và chương trình công tác của Đảng ủy tháng 9/2019, được sự thống nhất trong Ban chỉ đạo, ban sưu tầm cung cấp tư liệu phục biên soạn, xuất bản, phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Phú Lương . Vừa qua ngày 24/10/2019, Đảng ủy xã đã phối hợp với Công ty truyền thông Nhất nam tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Phú Lương “giai đoạn 1930 – 2019” lần thứ 3 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã.