Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4875

Đã truy cập : 43686510

Trong hai ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Phú Lương đã tổ chức Đại hội  Đảng bộ xã lần thứ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.