Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5022

Đã truy cập : 43443936

Chiều ngày 14/08, Tổ công tác đã tổ chức rà soát, kiểm tra và cho 15 hộ kinh doanh hàng quán nhỏ lẻ và cơ sở sản xuất gỗ ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng, lề đường để các biển quảng cáo, vật liệu ảnh hưởng đến giao thông đi lại của quần chúng nhân dân và các phương tiện giao thông đường bộ.