Điều kiện tự nhiên xã hội

19/05/2017 14:36 Số lượt xem: 0

Phú Lương là một xã nhỏ nằm ở phái nam của huyện Lương Tài,

Phía bắc giáp Thị Trấn Thứa,

Phía đông giáp Trung Chính,

Phía tây giáp xã Lâm Thao - Bình Định,

Phía nam giáp xã Cẩm Hoàng - Hải Dương.

Diện tích tự nhiên là 520,83ha. Trong đó đất canh tác là 221ha.

Toàn xã có 4.551 khẩu với tổng số hộ là 1.386 hộ.Trong đó số hộ nghèo ở địa phương năm 2016 là 65 hộ chiếm 5%.

Nhân dân toàn xã nói chung chủ yếu là làm nông nghiệp. Trên địa bàn không có khu công nghiệp nên các lao động trẻ phải đi làm ăn tại các công ty ở Hải Dương và các khu lân cận.

Xã Phú Lương có 06 thôn bao gồm: Phú Lâu 1. Phú Lâu 2, Lạng Dương, Bích Khê, Thọ Ninh và Lương Xá

PL