Cơ cấu tổ chức

19/05/2017 14:48 Số lượt xem: 71

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

1

Vũ Văn Khương

1964

Bí thư Đảng ủy

Phụ trách chung khối Đảng

0946546559

2

Nguyễn Xuân Thủ

1970

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND.

Phụ trách chung mảng Đảng

0986742298

3

Vũ Văn Tiệp

1963

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Phụ trách chung UBND. Công tác cán bộ, nội chính, tư pháp, quy hoạch phát triển KT-XH, Tài chính, xây dựng, tài nguyên.

0912796168

PL