Di tích lịch sử văn hóa

19/05/2017 14:37 Số lượt xem: 2
Di tích lịch sử văn hóa

Di tích lịch sử văn hóa

Đình làng Lạng Dương

Thôn Lạng Dương, xã Phú Lương

Đình làng Phú Lâu

Thôn Phú Lâu 1 + 2, xã Phú Lương

Chùa làng Lạng Dương

Thôn Lạng Dương, xã Phú Lương

Chùa Bảo Lâm

Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương

Chùa làng Lương Xá

Thôn Lương Xá, xã Phú Lương

Chùa làng Bích Khê

Thôn Bích Khê, xã Phú Lương

Miếu làng Phú Lâu

Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương

Phủ Thờ Mẫu

Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương

Nhà thờ Thiên Chúa Giáo

Thôn Thọ Ninh, xã Phú Lương

 

 

 

admin