Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4368

Đã truy cập : 43520397

Thực hiện Hướng dẫn số 03- HD/BTCHU ngày 26/11/2019 của Ban tổ chức Huyện ủy Lương tài về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, quản lý các cấp, Sáng qua ngày 02/12/2019 Thường trực Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị triển khai Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, quản lý các cấp năm 2019, dự Hội nghị có dồng chí Vũ Văn Khương, Bí thư đảng bộ, chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.