Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 12451

Đã truy cập : 43837058

Chiều 13 tháng 10 năm 2020, tại trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Lương Ban chấp hành hội  Hội Nông dân xã Phú Lương long trọng tổ chức kỷ niệm gặp mặt 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020)