Đảng bộ xã Phú Lương tổ chức ngày làm việc thứ nhất (phiên trù bị Đại hội) Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

19/05/2020 16:42 Số lượt xem: 76
Chiều nay ngày 19/5/2020, Đảng bộ xã Phú Lương đã tổ chức ngày làm việc thứ nhất (phiên trù bị Đại hội)  Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Văn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện, tổ công tác của huyện và 220 đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội

Chiều nay ngày 19/5/2020, Đảng bộ xã Phú Lương đã tổ chức ngày làm việc thứ nhất (phiên trù bị Đại hội)  Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Văn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện, tổ công tác của huyện và 220 đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; Thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng;  Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên; Tham luận đống góp vào văn kiện Đại hội XII của Đảng, báo cáo chính trị của BCH Huyện ủy khóa XXI, trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII và hướng dẫn chia đoàn đại biểu tham luận

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra ngày 20/5/2020, Đài truyền thanh sẽ cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau./.

Nguyễn Đình Bằng - Trưởng đài truyền thanh
Nguồn: UBND xã Phú Lương