Đảng bộ xã Phú Lương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

22/05/2020 16:41 Số lượt xem: 70

Trong hai ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Phú Lương đã tổ chức Đại hội  Đảng bộ xã lần thứ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong hai ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Phú Lương đã tổ chức Đại hội  Đảng bộ xã lần thứ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy và Đồng chí Lê Tuấn Hồng - Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện  tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng đồng chí Vũ Minh Hiếu - tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Tuấn Hồng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể của huyện; các đồng chí trong Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội của tỉnh,  huyện; các đồng chí là con em quê hương Phú Lương đang công tác tại huyện; lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ và 220 đồng chí trên 243 Đảng viên trong toàn đảng bộ được triệu tập đã về dự đông đủ.

Đồng chí Vũ Văn Khương - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại hội 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo; phát huy cao nội lực, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn của Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, đặc biệt sự ủng hộ đồng lòng của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong xã; Đảng bộ và nhân dân đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh từ cơ sở; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị được nâng cao; số chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giữ vững và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cải cách thủ tục hành chính được coi trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền từ xã đến cơ sở được nâng lên. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến. Quốc phòng- an ninh được củng cố, giữ vững , tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều vượt so với chỉ tiêu đại hội. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chăn nuôi có bước phát triển khá; nhiều công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đảng bộ xã đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Được UBND tỉnh công nhận xã Nông thôn mới năm 2019.

          Phát  huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phú Lương đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát là: “Phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch chung của huyện. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu trở thành xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025”. Đối với các chỉ tiêu của nhiệm kì 2020-2025. Về kinh tế: Năng xuất lúa bình quân hàng năm đạt 65 tạ/ha, sản lượng bình quân cây lương thực có hạt đạt đạt 3.326,4 tấn trên năm. Phấn đấu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tăng từ 10 đến 15 ha,  giá trị trên 01 ha chuyển đổi  bình quân đạt 180 - 200 triệu đồng trên năm; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu hàng năm hoàn thành và vượt kế hoạch từ 15 đến 20%; Phấn đấu thu nhập bình quân đầu hàng năm tăng từ 1 - 2 triệu đồng trên người trên năm, đến năm 2025 đạt 55 triệu đồng/năm. Trong đó cơ cấu kinh tế gồm: Trồng trọt chiwwms 25%, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 35%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ 40%.   Xây dựng cơ bản: Tập trung xây dựng các hạng mục công trình đầu tư công trung hạn; gồm nhà làm việc của Đảng ủy, UBND xã, nhà văn hóa thôn Bích Khê, Phú Lâu, Thọ Ninh, các hạng mục đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống mương cứng trên địa bàn xã theo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Về xã hội-môi trường: Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách Bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 0,5 - 1% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025); Xây mới và nâng cấp cơ sở vật chất của 03 trường theo chuẩn quốc gia; Công tác vệ sinh môi trường: 5/5 bãi rác thải của các thôn được thu gom, xử lý theo quy định; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; Hàng năm 5/5 làng đều đạt danh hiệu làng văn hóa, 90 – 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phấn đấu đến năm 2025, xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Làm tốt công tác y tế, giữ vững chuẩn Quốc gia về Y tế xã, tỷ lệ phát triển dân số ở mức 0,4%, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3, thứ 4, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm từ 1-2%; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, hoàn thành công tác huấn luyện DQTV hàng năm theo quy định và 100% chỉ tiêu tuyển quân. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phấn đấu hàng năm có từ 90-95% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9/9 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh = 100%, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ; Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 15 – 20 đảng viên mới; Xây dựng chính quyền vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội hàng năm xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;Về quốc phòng-an ninh: Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

         Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, những khó khăn tồn tại, những kiến nghị, đề xuất và phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư thường trực  Huyện ủy, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Phú Lương đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và phương hướng cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Yêu cầu Đảng bộ xã Phú Lương cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân dân; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh; nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền cần phát huy sự phối kết hợp giữa các đoàn thể chính trị, tăng cường quản lý nhà nước và nêu cao vai trò của MTTQ; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện; hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao nhiệm kỳ này; nâng cao chất lượng hơn nữa về văn hóa, y tế, giáo dục; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng chống Covid-19; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhất các là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tích cực chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, duy trì phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, tấn công trấn áp tội phạm, xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội 

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm  của Đại hội và bầu   chức danh Bí thư Đảng ủy xã đồng chí Vũ Văn Khương, bí thư đảng bộ xã khóa XXI được Đại hôi tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư đảng bộ xã khóa XXII với số phiếu tín nhiệm cao đạt 99% đại biểu bầu; Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết,  tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ xã Phú Lương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.

 

Nguồn: UBND xã Phú Lương