Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND xã khoá 19 nhiệm kỳ 2016-2021

17/12/2020 08:31 Số lượt xem: 34
         Ngày 10 - 11 tháng 12 năm 2020, tại nhà văn hóa các thôn Phú Lâu, Bích Khê, Thọ Ninh Thường trực HĐND xã Phú Lương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri khoá 19 nhiệm kỳ 2016-2021. 

         Thưa quý vị nhân dân và các bạn!

         Ngày 10 - 11 tháng 12 năm 2020, tại nhà văn hóa các thôn Phú Lâu, Bích Khê, Thọ Ninh Thường trực HĐND xã Phú Lương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri khoá 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị đai biểu xã có đ/c Vũ Văn Khương, Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã, đồng chí Vũ Văn Tiệp phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng dự còn có các đ/c lãnh đạo TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã, các đồng chí trưởng phó ban kinh tế, ban pháp chế, đại biểu HĐND xã tại các thôn, các đồng chí cán bộ công chức chuyên trách, bán chuyên trách của xã cư trú tại thôn. Đại biểu thôn, có các Ban chỉ ủy chi bộ, ban công tác MT làng, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể nhân dân cử tri của 03 thôn Phú Lâu, Bích Khê, Thọ Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri nhân dân của 03 thôn đã được nge báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của TT HĐND xã, các ban, tổ và đại biểu HĐND xã năm 2020. Dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 11 thường lệ cuối năm 2020 của HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Và báo cáo tóm tắt tình hình chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng quân sự địa phương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ lãnh chỉ đạo của UBND xã năm 2021.

Cũng tại hội nghị các đại biểu cử tri và nhân dân của 03 thôn đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đầy chân thành cởi mở bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, trực tiếp đề đạt những ý kiến, kiến nghị của nhân dân cử tri trong thôn để Thường trực HĐND xã phản ánh tại kỳ họp xem xét giải quyết, cử tri mong rằng các đại biểu HĐND có kế hoạch dành thời gian hơn nữa về cơ sở tiếp xúc với cử tri với các tầng lớp nhân dân, đồng thời bằng nhiều hình thức hồi âm phản ảnh kịp thời những ý kiến kiến nghị của nhân dân tới HĐND, UBND các cấp để đại biểu HĐND thực sự là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thưa quý vị nhân dân và các bạn!

 Qua 02 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cởi mở và đầy trách nhiệm, hội nghị đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp xúc cử tri tại 03 thôn Phú Lâu, Bích Khê, Thọ Ninh đã hoàn thành đầy đủ nội dung của hội nghị đề ra, tin tưởng rằng công tác tiếp xúc cử tri với nội dung hình thức đều đổi mới, sát với cơ sở, sát khu dân cư, đối thoại cởi mở, tinh thần dân chủ được phát huy mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu HĐND, với UBND càng gần gũi, làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng nhà nước và chính quyền địa phương sẽ ngày càng được củng cố và nâng cao./.

Cao Xuân Tuấn - Trưởng DDaTT xã
Nguồn: UBND xã