MTTQ xã Phú lương chung tay phòng chống dịch Covid - 19

21/04/2020 15:22 Số lượt xem: 116

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ, phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kế hoạch số: 06-KH/MTTQ ngày 27/3/2020 của Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài về việc vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hạn, xâm nhập mặn; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lương đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động, vận động cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên Mặt trận từ xã đến các khu dân cư, các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn.

        Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ, phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kế hoạch số: 06-KH/MTTQ ngày 27/3/2020 của Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài về việc vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hạn, xâm nhập mặn; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lương đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động, vận động cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên Mặt trận từ xã đến các khu dân cư, các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phú Lương phát quà, khẩu trang và mặt lạ hắn bọt cho tại chốt kiểm soát phòng, chống dich Covid – 19

        Từ ngày -01/4 đến ngày 20/4, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn được hơn 35 triệu đồng, phát miễn phí trên 2000 khẩu trang cho nông dân và học sinh Trường Mầm Non, Tiểu Học, Trung học cơ sở xã với tổng trị giá tiền trên mười triệu đồng. 

Trong thời gian tới Ủy ban MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm nêu cao tinh thần đoàn kết cùng chung sức, đồng lòng tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong nhân dân tự giác tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn xã.
                                                                                   

Đài truyền thanh xã Phú Lương

Nguyễn Đình Bằng - Trưởng đài truyền thanh xã
Nguồn: UBND xã Phú Lương