PHÚ LƯƠNG KIÊN QUYẾT XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG VÀ LẤN CHIẾM HÀNH LANG ATGT

15/08/2019 15:36 Số lượt xem: 122

Chiều ngày 14/08, Tổ công tác đã tổ chức rà soát, kiểm tra và cho 15 hộ kinh doanh hàng quán nhỏ lẻ và cơ sở sản xuất gỗ ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng, lề đường để các biển quảng cáo, vật liệu ảnh hưởng đến giao thông đi lại của quần chúng nhân dân và các phương tiện giao thông đường bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TCT ngày 03 tháng 07 năm 2019 của UBND xã về việc tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn xã Phú Lương.

Chiều ngày 14/08, Tổ công tác đã tổ chức rà soát, kiểm tra và cho 15 hộ kinh doanh hàng quán nhỏ lẻ và cơ sở sản xuất gỗ ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng, lề đường để các biển quảng cáo, vật liệu ảnh hưởng đến giao thông đi lại của quần chúng nhân dân và các phương tiện giao thông đường bộ.

          Ông Nguyễn Đình Huy – Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Để thực hiện tốt công tác giải tỏa, xử lý các vi phạm hành lang ATGT, trật tự xây dựng, Tổ công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT sẽ tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất, tránh để xảy ra những vi phạm phát sinh mới, chấn chỉnh kịp thời, không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân để nhân dân đồng tình, ủng hộ và tự nguyện, tự giác gỡ bỏ các công trình vi phạm theo đúng quy định. Đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân không tự giác chấp hành, UBND xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, rà soát chính xác các trường hợp vi phạm, tham mưu các biện pháp ngăn chặn chống tái lấn chiếm, tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật”.

Cao Liên - Trưởng đài truyền thanh xã
Nguồn: UBND xã Phú Lương