TT HĐND xã tổ chức kỳ họp lần thứ 11 khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021

06/01/2021 14:02 Số lượt xem: 31

Thưa quý vị nhân dân và các bạn!

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại hội trường trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Lương. Thường trực HĐND xã tổ chức kỳ họp lần thứ 11 khóa 19 nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự kỳ họp Đại biểu huyện có đồng chí Hoàng Văn Trường ủy viên BTV Huyện ủy, phó chủ tịch TT HĐND huyện. Đồng chí Trần Văn Cúc ủy viên BTV huyện ủy, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, các đồng chí đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã. Đại biểu xã có đ/c Vũ Văn Khương, Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã, cùng dự còn có các đ/c lãnh đạo TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đồng chí cán bộ công chức chuyên trách, bán chuyên trách xã, trạm trưởng y tế, hiệu trưởng 03 trường, các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT làng, giám đốc HTX dịch vụ NN trong toàn xã.

Thưa quý vị nhân dân và các bạn!

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại hội trường trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Lương. Thường trực HĐND xã tổ chức kỳ họp lần thứ 11 khóa 19 nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự kỳ họp Đại biểu huyện có đồng chí Hoàng Văn Trường ủy viên BTV Huyện ủy, phó chủ tịch TT HĐND huyện. Đồng chí Trần Văn Cúc ủy viên BTV huyện ủy, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, các đồng chí đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã. Đại biểu xã có đ/c Vũ Văn Khương, Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã, cùng dự còn có các đ/c lãnh đạo TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đồng chí cán bộ công chức chuyên trách, bán chuyên trách xã, trạm trưởng y tế, hiệu trưởng 03 trường, các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT làng, giám đốc HTX dịch vụ NN trong toàn xã.

          Đúng 13h30 phút kỳ họp tiến hành vào làm việc, sau băng nhạc nghi lễ đồng chí Vũ Văn Khương bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã trọng thể lên khai mạc kỳ họp lần thứ 11 khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Và nhấn mạnh kỳ họp này các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho năm 2021. 

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nge báo cáo kết quả chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã năm 2020, Dự toán thu chi ngân sách xã, và phân bố thu chi ngân sách xã năm 2021. Báo cáo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Thông báo của UBMTTQ xã trong công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã.

Cũng tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đầy chân thành cởi mở bày tỏ tâm tư nguyện vọng của cử tri, trực tiếp đề đạt những ý kiến, kiến nghị của nhân dân cử tri trong thôn để Thường trực HĐND xã phản ánh lên cấp trên xem xét giải quyết, các đại biểu HĐND mong rằng TT HĐND xã nhanh chóng đề đạt những ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân lên các cấp có thẩm quyền tiệp tục xem xét giải quyết, đồng thời bằng nhiều hình thức hồi âm phản ảnh kịp thời những ý kiến kiến nghị của nhân dân tới HĐND, UBND các cấp để đại biểu HĐND thực sự là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Cũng tại kỳ họp đã có 05 tập thể và 12 cá nhân vinh dự nhận được giấy khen của UBND xã Phú Lương vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Thưa quý vị nhân dân và các bạn!

 Sau một buổi chiều làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cởi mở và đầy trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016- 2021 đã hoàn thành đầy đủ nội dung của kỳ họp đề ra, tin tưởng rằng với nội dung hình thức đều đổi mới, sát với thực tế, đối thoại cởi mở, tinh thần dân chủ được phát huy mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với UBND càng gần gũi, làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng nhà nước và chính quyền địa phương sẽ ngày càng được củng cố và nâng cao./.

Cao Xuân Tuấn - Trưởng Đài truyền thanh
Nguồn: UBND xã Phú Lương