UBND xã Phú Lương mở hội nghị rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

08/12/2020 08:00 Số lượt xem: 36
            Vừa qua ngày 24  tháng 11 năm 2020, tại hội trường UBND xã. Ban chỉ đạo rà soát giảm nghèo xã tổ chức hội nghị tiến hành rà soát đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020

Vừa qua ngày 24  tháng 11 năm 2020, tại hội trường UBND xã. Ban chỉ đạo rà soát giảm nghèo xã tổ chức hội nghị tiến hành rà soát đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020,

         Dự buổi rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 Đại biểu xã có đồng chí: Vũ Văn Khương, Bí thư  Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các đồng chí trong ban chỉ đạo giảm nghèo, cán bộ y tế dân số, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trong toàn xã.                                 

            Tại hội nghị rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đình Huy, Phó chủ tịch UBND xã, trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo quán triệt mục đích yêu cầu của hội nghị rà soát, đồng chí Nguyễn Văn Núi Đảng ủy viên công chức văn hóa – Xã hội thông qua danh sách rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 của từng thôn.    

          Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận Nghèo năm 2020 được quy định tại quyết  định số 59/2015/QĐ-TTg Ngày 19/11/2015 của thủ tướng chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2021. Tại Hội nghị, theo báo cáo đánh giá và tiến hành rà soát của Ban chỉ đạo rà soát giảm nghèo thì công tác giảm nghèo của xã đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.

           Cụ thể năm 2020 tổng số hộ nghèo qua đánh giá, già soát là 19 hộ trên tổng số 1415 hộ gia đình trên địa bàn xã giảm 04 hộ so với năm 2019. Số hộ cận nghèo qua rà soát, đánh giá là 19 hộ trên tổng số 1415 hộ gia đình trên địa bàn xã giảm 03 hộ so với năm 2019. Số hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020 với số hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 đã giảm xuống từ 1,66% xống còn 1,34% tỷ lệ giảm 0,32%.  

              Dự và Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Khương, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai giám sát và đôn đốc việc thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến từng cơ sở đảm bảo chính xác, khách quan, đúng đối tượng.

          Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu thêm: “Các thành viên Ban chỉ đạo đài phát thanh tiếp tuyên truyền về ý nghĩa và mục đích của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 để người dân hiểu và tích cực tham gia, đảm bảo công khai, minh bạch, phản ánh đúng tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm căn cứ thực hiện các công tác an sinh xã hội của xã trong thời gian tiếp theo”

                Thưa quý vị nhân dân và các bạn!

              Tin tưởng rằng với công tác rà soát, đánh giá được thực hiện minh bạch, công tâm có sự theo dõi sát sao của Ban chỉ đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương việc rà soát, đánh giá đã phản ánh đúng về thực trạng các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, đã được thể hiện rõ ràng, chính xác nhất. Mong rằng, UBND xã và các cấp có thẩm quyền sẽ có thêm nhiều chính sách phù hợp để tiếp tục làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo cũng như thực hiện tốt mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, tiến tới đưa xã Phú Lương trở thành “điểm sáng” về việc thực hiện các công tác an sinh xã hội.

Cao Xuân Tuấn - Trưởng ĐTT xã
Nguồn: UBND xã