Điều kiện tự nhiên xã hội

24/05/2017 08:06 Số lượt xem: 0

      Quảng phú là một xã đông dân nằm ở phía Tây Nam huyện Lương Tài cách trung tâm huyện 4km.

       Tổng diện tích tự nhiên là: 1.091,37ha trong đó diện tích đất chuyên sản xuất nông nghiệp là 655,32ha, đất nuôi trồng thủy sản là 50,95ha.

      Xã có 6 thôn, số hộ khẩu là 3.551 hộ, với 13.117 nhân khẩu.

       Đảng bộ có 283 đảng viên đang sinh hoạt ở 13 chị bộ, trong đó 6 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ khối doanh nghiệp.

       Quảng Phú là một xã sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, ngoài ra xã có 1 làng nghề đúc đồng truyền thống, nghề mộc và một số dịch vụ phát triển với hơn 70 công ty và hợp tác xã đống trên địa bàn.

       Năm 2016 thu nhập bình quân đầu người là 34 triệu đồng/người/năm.

       Số hộ nghèo giảm dần hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã là 2,3%.

      Xã có 5 trường học các cấp, Trạm y tế đều đạt chuẩn Quốc Gia.

      Tình hình chính trị - xã hội, an ninh trật tự – quân sự địa phương ổn định, Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

QP