Cơ cấu tổ chức

24/05/2017 08:21 Số lượt xem: 40

1. Bí thư đảng ủy

Đồng chí: Đỗ Huy Duy

Năm sinh: 1980

Phụ trách chung đảng ủy

Số điện thoại: 0968377171

2. Phó bí thư thường trực đảng ủy 

Đồng chí: Đinh Viết Thà

Năm sinh: 1976

Thực hiện nhiệm vụ do Bí thư đảng ủy phân công; Phụ trách công tác đảng

Số điện thoại: 0988360552

QP