Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 -2024

21/03/2019 09:00 Số lượt xem: 101
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 -2024

 Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9 và Đại hội MTTQ các cấp, ngày 18/3/2019, MTTQ xã Quảng Phú khoá XI đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu MTTQ xã khoá XII, nhiệm kỳ 2019 - 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua - xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ mới..

Về dự Đại hội, đại biểu tỉnh có ông Lê Đức Kỳ - PCT thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh. Đại biểu huyện có ông Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, ông Phạm Thanh Hải, bà Đỗ Thị Hoa là đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Quảng Phú; ông Nguyễn Xuân Chinh - Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cùng một số thành viên ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện. Đại biểu xã có ông Đỗ Huy Duy - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; Ông Trịnh Văn Thăng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã cùng các Ông (Bà) là thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND, các Ông nguyên là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã qua các thời kỳ; Trưởng, Phó các ban ngành, đoàn thể xã; các Ông Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Giám đốc HTX DVNN trong toàn xã, Hiệu trưởng các trường, đại diện các Công ty, doanh nghiệp cùng 122 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Quảng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2021 đã diễn ra tại Hội trường thôn Quảng Nạp. Đại hội làm việc với tinh thần dân chủ - đoàn kết phát triển.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Uỷ ban MTTQ xã khoá XI trình Đại hội lân thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2021 về báoc áo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019; mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo của Uỷ ban MTTQ huyện Lương Tài khoá XVIII trình Đại hội MTTQ huyện khoá 19 và dự thảo điều lệ MTTQ Việt Nam; Hiệp thương thống nhất cử Uỷ ban MTTQ xã khoá XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gômg 37 ông bà, cử Ban thường trực gồm 03 ông bà, cử các chức danh lãnh đạo trong Uỷ ban gồm Chủ tịch và 02 Phó CT. Đại hội đã cử đại biểu chính thức đi dự Đại hội MTTQ huyện khoá XIX gồm 13 ông bà, trong đó có 02 đại biểu đương nhiên, bầu 01 đại biểu dự khuyết.

Sau phần thảo luận trao đổi của các đại biểu, ông Lê Đức Kỳ - PCT thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đã trao tặng Kỷ niệm chương và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp xây dựng MTTQ xã Quảng Phú nhiệm kỳ 2014 - 2019.