Điểm sáng công tác xây dựng Đảng ở Lương Tài

10/06/2019 15:12 Số lượt xem: 92
Điểm sáng công tác xây dựng Đảng ở Lương Tài

Những năm gần đây, nhờ phát huy nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Phú  đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ xã Quảng Phú trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của huyện Lương Tài.

Description: http://baobacninh.com.vn/documents/20182/678673/3.jpg/26190c57-647f-49f7-a8cd-9af726947d39?t=1551663439555

Bức tranh nông thôn mới Quảng Phú hôm nay.

       Chi bộ thôn Quảng Bố, thuộc Đảng bộ xã Quảng Phú có 20 đảng viên, những năm qua, Chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nên việc thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua đều đạt kết quả cao. Đồng chí Nguyễn Bá Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Quảng Bố chia sẻ: Để thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy thường xuyên xây dựng Nghị quyết, kế hoạch cụ thể, phân công từng đảng viên đăng ký từng nội dung công việc. Trong mỗi đợt sinh hoạt, chi bộ góp ý về quá trình và kết quả thực hiện…, qua đó, từng đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của dân; đồng thời chủ động tuyên truyền và triển khai các chương trình Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

           Quảng Bố có nghề đúc đồng truyền thống với 1.100 hộ, trong đó có 70% hộ gia đình làm nghề thủ công truyền thống này. Làng nghề thủ công phát triển kéo theo những hệ lụy về ô nhiễm môi trường và an toàn lao động trong sản xuất. Nắm rõ những hạn chế, bất cập ấy, Chi bộ thôn đề ra Nghị quyết: Khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất làng nghề bằng nhiều giải pháp tích cực như: Tuyên truyền các chủ doanh nghiệp và hộ gia đình đầu tư mua máy sản xuất tự động nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường; nâng cao chăm sóc và khám sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động; khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường khu dân cư… Từ chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế, các chủ doanh nghiệp, hộ gia đình đã đầu tư hàng nghìn loại máy hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo hiệu quả kinh tế cao, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm, bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Đến nay, thôn Quảng Bố có 80% hộ giàu và khá, hộ nghèo chỉ còn 1,89%; thôn luôn duy trì tỷ lệ gia đình đạt văn hóa trên 95%; hằng năm đều đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         Cùng với Chi bộ Quảng Bố, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Quảng Phú  đều tập trung cao cho công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Để nâng cao hiệu quả, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở tiếp thu các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy xã quán triệt, tạo sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phân công trách nhiệm rõ ràng, xác định lực lượng và các điều kiện đảm bảo để tổ chức thực hiện.
          Một trong những kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở Quảng Phú đó là việc ban hành các Nghị quyết của Đảng bộ với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, hằng năm, Đảng bộ xã đều ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ đồng thời xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa biến lương thực thành hàng hóa. Nhờ vậy, năm 2018 giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm 90% cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp cũng có bước phát triển nên thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 43 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 1,7%.

      Từ đường lối, chủ trương đúng đắn cùng với sự thống nhất đồng lòng giữa Đảng bộ và nhân dân trong xã, bức tranh NTM Quảng Phú khởi sắc. Kinh tế - xã hội phát triển nhanh theo hướng bền vững; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đều đạt chuẩn quốc gia, các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng đồng bộ. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên diễn ra, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững và ổn định. Cuối năm 2017, Quảng Phú về đích xây dựng NTM.

Description: http://baobacninh.com.vn/documents/20182/678673/4.jpg/51ba3e8e-dde2-4836-9a8c-45bf4ee0b975?t=1551663480089

Mô hình nuôi trồng thủy sản của gia đình anh Ngô Xuân Trường, thôn Phú Thọ, xã  Quảng Phú cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

        Chia sẻ về một số giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đỗ Huy Duy, Phó Bí thư  Thường trực Đảng ủy xã cho rằng: Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ Quảng Phú thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, trong đó coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực và sức chiến đấu từ Đảng bộ đến các chi bộ. Việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ tiêu phải được cụ thể hóa sát với điều kiện thực tế và có tính khả thi cao. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT để kịp thời phát hiện, uốn nắn các tập thể, cá nhân vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết những vấn đề nảy sinh.

       Hiện nay, Đảng bộ xã Quảng Phú có 290 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đảng bộ xã nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Thành công trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Phú, đó là một sự tiếp nối truyền thống của bao thế hệ cán bộ, đảng viên để tạo ra sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân”- đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định.

Xuân Bình

Nguồn: baobacninh.com.vn
Xuân Bình
Nguồn: baobacninh.com