HĐND xã Quảng Phú khóa 21 tổ chức kỳ họp thứ 7

17/07/2018 15:22 Số lượt xem: 149

HĐND xã Quảng Phú khóa 21:

Tổ chức kỳ họp thứ 7

 

HĐND xã Quảng Phú khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 7. Kỳ họp thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo trình tại kỳ họp cho thấy: 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế- xã hội ở Quảng Phú có nhiều chuyển biến tích cực. Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa bình quân đạt 67,78 tạ/ha, đây là vụ chiêm có sản lượng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng sản lượng đạt hơn 4.000 tấn. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển với gần 25.000 con gia súc, gia cầm các loại và hơn 34 ha nuôi trồng thủy sản. Sản xuất TTCN, dịch vụ có nhiều khởi sắc, doanh thu cao, toàn xã hiện có gần 70 công ty, HTX. Hệ thống giao thông, thủy lợi tiếp tục được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Một số công trình xây dựng bước vào giai đoạn hoàn thiện như: công trình trường Mầm non Quảng Phú, Tiểu học Quảng Phú 2, hạng mục nhà làm việc trụ sở UBND xã, công trình trục đường xã từ kênh G28 đi thôn Lĩnh Mai, chiều dài 0,7km. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, dân số, môi trường được quan tâm đúng mức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Quảng Phú tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo gieo cấy hết diện tích trong khung thời vụ; phấn đấu toàn xã có 5 vùng lúa chất lượng cao với diện tích 60 ha; năng suất bình quân đạt 62 tạ/ha; diện tích cây trồng vụ đông là 15 ha. Tạo điều kiện cho các Công ty, HTX và các hộ sản xuất TTCN tiếp tục phát triển sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện nếp sống văn minh; phấn đấu 6/6 thôn đạt làng văn hóa, 85% trở lên số hộ đạt gia đình văn hóa. Tiếp tục giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại kỳ họp, cũng thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và hoạt động tài chính khác 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra của 2 ban pháp chế và kinh tế- xã hội; thông cáo của UBMTTQ xã về công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm.

Kết thúc kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

 

                                                                            Phượng Duyên

 

Phượng Duyên