Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh Tập huấn nghiệp vụ công tác hội và thăm mô hình làng NTM tại Lương Tài.

20/09/2019 14:57 Số lượt xem: 47

Sáng 17/9, Hội LHPN Tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội LHPN huyện Lương Tài tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho hơn 100 chi hội trưởng phụ nữ và thăm một số môt hình làng NTM kiểu mẫu, làng 3 sạch. Dự có đồng chí Trần Thị Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn

      Các học viên được truyền đạt các kiến thức gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chi hội như: Công tác tập hợp phụ nữ, phát triển và quản lý hội viên. Hướng dẫn kỹ năng tổ chức sinh hoạt hội viên; Kỹ năng tư vấn cho địa chỉ tin cậy; Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; Hội LHPN cơ sở với công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Có liên hệ thực tiễn, gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương; giúp cán bộ hội ở cơ sở nâng cao nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Xuân Cát- Đài PT