HỘI NGHỊ Tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019

20/09/2019 14:55 Số lượt xem: 70

Sáng ngày 18/9/2019, tại hội trường UBND huyện, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Ngô Văn Tuệ - Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh Bắc Ninh. ở huyện có đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ tổng điều tra huyện. Các ông, bà thành viên BCĐ, văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. ở xã, thị trấn có các ông bà trưởng ban, ủy viên thường trực BCĐ và các điều tra viên được khen thưởng.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 9\dân số\1 (2).JPG

(Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Lương Tài năm 2019. Vì là cuộc tổng điều tra lớn nên ngay từ đầu lãnh đạo các cấp, các ngành đã chủ động chỉ đạo thực hiện tổ cuộc tổng điều tra. Huyện đã thành lập BCĐ và văn phòng BCĐ các cấp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Tổ chức triển khai vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra các xã, thị trấn. Tổ chức lập bảng kê và rà soát bảng kê các đơn vị điều tra.  Toàn huyện có 329 địa bàn gốm 204 địa bàn thường, địa bàn đặc thù 35 địa bàn, tổng số hộ lập bảng kê là 32.167 hộ, tổng số nhân khẩu là 101.291 người.

Ngày 01/4/2019 tất cả các xã, thị trấn tổ chức lễ ra quân theo đúng kế hoạch đề ra, 100% điều tra viên điều tra trực tiếp bằng chương trình phần mềm CAPI và đã hoàn thành điều tra ngày 22/4/2019. Kết quả sơ bộ, tổng số hộ trên địa bàn huyện 32.730 hộ trong đó 40 hộ đặc thù, tổng nhân khẩu: 104.469 người trong đó 52.692 người là nữ. Đến nay mọi giai đoạn của cuộc Tổng điều tra đã hoàn thành và được BCĐ tổng điều tra tỉnh nghiệm thu đánh giá xếp thứ nhất toàn tỉnh.

Tại hội nghị đã có 08 ý kiến tham luận về nội dung, tình hình thực hiện cuộc tổng điều tra, những khó khăn, vướng mắc, cách khắc phục của BCĐ các xã, thị trấn đặc biệt là của trực tiếp các điều tra viên cơ sở.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 9\dân số\10.JPG

(Đ/c Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ kết luận hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Lương Tài năm 2019 nhấn mạnh kết quả cuộc tổng điều tra có vai trò quan trọng để địa phương đề ra các chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện các công việc nhiệm vụ tiếp theo: Chi cục thống kê huyện chủ động cung cấp số liệu dân số tổng điều tra cấp huyện và cấp xã theo hương dẫn của cấp trên; tiếp tục hoàn thiện các công viện tổng điều tra theo yêu cầu  của cấp trên. Đối với các ngành, các xã, thị trấn sử dụng số liệu dân số và nhà ở để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quản lý, điều hành tại địa phương. Chủ động phối hợp với cơ quan thống kê hoàn thành các công việc tiếp theo khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Nhân dịp này hội nghị đã trao khen thưởng của cục thống kê tỉnh và UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 9\dân số\4.JPG

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 9\dân số\9.JPG

PVD-Phòng VH&TT