Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 59
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
73/QĐ-UBND
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo "Mỗi xã, thị trấn một sản phẩm" xã Quảng Phú giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 203013/11/2019
63,64,65,66,67,68/QĐ-UBND
Quyết định v/v công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá năm 201911/11/2019
13/TB-UBND
Thông báo lịch tiêm phòng cho đnà gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 201908/11/2019
21/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020" trên địa bàn xã Quảng Phú05/11/2019
20/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn xã Quảng Phú31/10/2019
19/KH-UBND
Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu-đông năm 201931/10/2019
18A/KH-UBND
Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 3 năm 2019 trên địa bàn xã31/10/2019
18/KH-UBND
Kế hoạch làm thuỷ lợi cải tạo đất năm 201929/10/2019
15/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương đến năm 2021 trên địa bàn xã23/09/2019
14/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, thị trấn, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn xã23/09/2019
69/UBND-NN
v/v lập kế hoạch làm thuỷ lợi cải tạo đất năm 201927/08/2019
67/UBND
v/v điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ mùa năm 201921/08/2019
59/UBND-VP
v/v ứng phó với cơn bão số 301/08/2019
08/TB-UBND
thông báo tình hình sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa mùa và biện pháp phòng trừ01/08/2019
50/UBND-VP
v/v đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ mùa năm 201909/07/2019
47/UBND-VP
v/v ứng phó với cơn bão số 0204/07/2019
40/UBND-TNMT
v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã20/06/2019
09/KH-UBND
Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân - hè năm 201914/06/2019
07/TB-UBND
Thông báo lịch tiêm phòng cho đnà gia súc, gia cầm vụ xuân - hè năm 201914/06/2019
35/QĐ-UBND
v/v ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2019" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:200805/06/2019
34/QĐ-UBND
v/v ban hành "Chính sách chất lượng" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã Quảng Phú05/06/2019
33/QĐ-UBND
v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:200805/06/2019
06/TB-UBND
thông báo v/v tạm thời chưa thực hiện việc tái đàn đối với các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã03/06/2019
07/KH-UBND
kế hoạch triển khai đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khửa trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019 trên địa bàn xã23/05/2019
31C/QĐ-UBND
quyết định v/v thành lập BCH phòng, chống lụt bão và chống úng nội đồng năm 201915/05/2019
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|