Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 51
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
15/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương đến năm 2021 trên địa bàn xã23/09/2019
14/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, thị trấn, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn xã23/09/2019
69/UBND-NN
v/v lập kế hoạch làm thuỷ lợi cải tạo đất năm 201927/08/2019
67/UBND
v/v điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ mùa năm 201921/08/2019
59/UBND-VP
v/v ứng phó với cơn bão số 301/08/2019
08/TB-UBND
thông báo tình hình sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa mùa và biện pháp phòng trừ01/08/2019
50/UBND-VP
v/v đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ mùa năm 201909/07/2019
47/UBND-VP
v/v ứng phó với cơn bão số 0204/07/2019
40/UBND-TNMT
v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã20/06/2019
09/KH-UBND
Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân - hè năm 201914/06/2019
07/TB-UBND
Thông báo lịch tiêm phòng cho đnà gia súc, gia cầm vụ xuân - hè năm 201914/06/2019
35/QĐ-UBND
v/v ban hành "Mục tiêu chất lượng năm 2019" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:200805/06/2019
34/QĐ-UBND
v/v ban hành "Chính sách chất lượng" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã Quảng Phú05/06/2019
33/QĐ-UBND
v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:200805/06/2019
06/TB-UBND
thông báo v/v tạm thời chưa thực hiện việc tái đàn đối với các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã03/06/2019
07/KH-UBND
kế hoạch triển khai đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khửa trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019 trên địa bàn xã23/05/2019
31C/QĐ-UBND
quyết định v/v thành lập BCH phòng, chống lụt bão và chống úng nội đồng năm 201915/05/2019
30/QĐ-UBND
v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 202125/04/2019
05A/KH-UBND
kế hoạch phòng, chống lụt bão và chống úng nội đồng25/04/2019
05/TB-UBND
Thông báo v/v tiêu huỷ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã12/04/2019
04/TB-UBND
thông báo v/v bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn xãNông nghiệp và Phát triển Nông thôn08/04/2019
03/TB-UBND
Thông báo bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừNông nghiệp và Phát triển Nông thôn03/04/2019
17/QĐ-UBND
quyết định thành lập ban chỉ đạo mô hình quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư ở xã02/04/2019
16/QĐ-UBND
v/v thành lập Tổ tiêu huỷ động vật mắc bệnh trên địa bàn xã14/03/2019
15/QĐ-UBND
Quyết định v/v thành lập Chốt kiểm dịch động vật để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật13/03/2019
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|