Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3887

Đã truy cập : 43521860

Sáng ngày 12/12, tại hội trường UBND xã Trừng Xá, Ban TT UBMTTQ xã phối hợp với TT HĐND xã tổ chức hội nghị thường trực HĐND tiếp xúc với cử tri xã Trừng Xá để TT HĐND thông báo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2019. Dự kiến chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh với TT HĐND. Tổng hợp ý kiến, kiến nghi cử tri và nhân dân thuộc phạm vi của UBND xã xem xét giải trình, trả lời tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.