Trừng Xá - Chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

27/02/2020 14:28 Số lượt xem: 154

Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ xã Trừng Xá trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Đảng ủy xã Trừng Xá triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 15/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Lương Tài về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau khi có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Được chọn là đơn vị đại hội điểm của huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Ðảng bộ xã Trừng Xá đã triển khai quán triệt công tác chuẩn bị đại hội tới các chi bộ trực thuộc và tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII dự kiến được tổ chức vào ngày 13 và 14/3/2020. Đồng chí Đoàn Hữu Họa - Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Cán bộ, đảng viên của xã rất phấn khởi khi được Huyện ủy lựa chọn để tổ chức đại hội điểm. Đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng của Huyện ủy giao đòi hỏi Đảng bộ phải nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức đại hội thành công. Đến thời điểm này, xã đã chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, hoàn tất dự thảo văn kiện và đề án nhân sự... Mọi điều kiện cơ sở vật chất đều đã sẵn sàng. 

Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy xã cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các thôn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, khẩn trương hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trừng Xá, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đại hội đảng bộ xã Trừng Xá, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng xã Trừng Xá ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.

 

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: Đảng ủy xã Trừng Xá