Trong 2 ngày 8, 9/6, Đảng bộ xã Tương Giang long trọng tổ chức ĐHĐB lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đ/c Trần Quang Huy- TUV, Bí thư TU, CT HĐND TX, Nguyễn Thị Lệ Tuyết- Phó Bí thư TTTU, Lê Xuân Lợi- Phó Bí thư TU, CT UBND thị xã, Hoàng Bá Huy- Phó CT UBND thị xã, các đ/c UVBTV, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thị xã cùng 156 đại biểu chính thức.

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường

Thời tiết ngày 05/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server